Silniční laboratoř

Dne 23.5.2016 bylo vydáno rozhodnutí o udělení správné činnosti laboratoře zkušební laboratoři BONTEVIA s.r.o. s číslem 212 
 
(silvyvoj.cz/Prehled%20laboratori.htm
pro zkoušky:
 
- rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6192, zařízení skupiny C (prováděna lehkou dynamickou deskou LDD100)
 
- statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A, B, D (zařízení ECM static)
 
- pro cenovou nabídku nás kdykoliv kontaktujte